ХВОЙНІ РОСЛИНИ

УНІКАЛЬНА КОЛЕКЦІЯ ХВОЙНИХ
Tilda Publishing
Шукати
Унікальна колекція хвойних рослин

Якщо Вам необхідно придбати хвойні рослини, але не виходить знайти надійного продавця, то пропонуємо звернути увагу на наш розсадник. Ми вирощуємо такі дерева, як:

Туї

Досить популярний екземпляр, який використовується для декорування садів. Крім того, з цього дерева виконуються різні предмети меблів (столи, стільці, шафи), в народній медицині, а також для видобутку м'якої смоли.

Туї дуже красиві, незалежно від їх виду. Наприклад, карликове деревце, яке виростає не більше, ніж на 35 сантиметрів або ж велика рослина, що досягає 70 метрів заввишки. Це ідеальний варіант для озеленення території або створення ландшафту.

Ялівці

Найчастіше це дерево застосовується в медичних цілях, хоча в ландшафтному дизайні йому також знаходять широке застосування. Однією з особливостей вважається ярковираженний хвойний запах.

Різноманітність видів вражає. Залежно від виду може відрізнятися крона ялівцю, колір хвоїнок і габарити рослини. Ялівець звичайний найбільш популярний у садівників, ніж інші представники сімейства.

Модрини

Рослина має щільну деревину, яку застосовують у створенні меблів. На відміну від інших хвойних взимку скидає голки.

Матеріал, що отримується з модрин, щільний, стійкий до води, а також служить дуже довгий термін. Порівняти за своїми властивостями можна з дубом, який відомий своєю стійкістю.
Безумовно, ніхто не забороняв створювати чудові краєвиди з цією рослиною.

Тсуги

Всього є 7 видів рослини, найпопулярніший вид - "канадська". Прекрасно виглядає в тіні і півтіні, дозволяючи створити симпатичний рослинний пейзаж.

"Водоспад" або "каскад" - так називають тсуги. Дійсно, дерево росте поступово, що можна відмінно обіграти в своєму саду.

Ялинки

Часто можна побачити це дерево, гуляючи вулицями, але представляли ви ці рослини в композиції? У деяких парках і скверах складаються гарні пейзажі з використанням ялинок.

Крім створення ландшафту з деревини створюють музичні інструменти, меблі, а також легко знаходять застосування в промисловості.

Звичайно, існує не тільки ялина звичайна, адже сортів досить багато. Інші види також використовуються в посадках, причому створюються неймовірно красиві композиції.

Кипарисовики

Також "любимчики" садівників. Не рідко помічають в різних посадках, але на відміну від інших хвойних - ці рослини вибагливі. Вони не переносять морози, виключно м'яку зиму. Незважаючи на це, особливого догляду не потребують, тому часто вирощуються в парках і скверах.

Зростає кипарисовик дуже повільно, але заради особливої сіро-блакитного забарвлення можна проявити терпіння. Якраз-таки такий колір хвоїнок приваблює безліч людей.

Метасеквої

Дерево "дихає" старовиною і старістю, так як росло ще до Нашої Ери.

Зараз рослина прикрашає безліч ділянок своїми розлогими гілками.

Вибагливі у догляді, але проявляють стійкість в морози і холоду, що відмінно підходить в північних районах країни.

Сосни

Рідше висаджують як декор, але часто застосовують через лікувальні властивості. Сосна придатна для всього, починаючи від настоянок, закінчуючи пластирами.

Озеленюють як медичні центри, санаторії, дитячі сади і школи, так і звичайні парки і вулиці. Аромат вважається лікувальним, а краса рослини дозволяє його використовувати в композиціях.

Ялиці

Ялиця - вічнозелене хвойне дерево. Виділяється приємним лікувальним запахом, через якого часто висаджують у лікарнях, санаторіях, медичних центрах.

Виведено 9 різноманітних видів, але деякі абсолютно не підходять для озеленення ділянки з метою декорування.

Тиси

Різноманітні види цього дерева дають можливість складати цікаві посадки.

Дизайнери завжди пропонують додати тис в ландшафт і не дарма, адже навіть карликові рослини допоможуть створити симпатичний дизайн.

Однак, важливо працювати з цим деревом обережно, так як для людини і домашніх тварин може стати отруйним.

Деревина володіє антибактеріальними властивостями, проте зловживати цим властивістю не варто.

Ціни, а також номери телефонів вказані на сайті. Ми надаємо послуги ландшафтного дизайну, тому Ви завжди можете довірити свою ділянку нам!
Уникальная коллекция хвойных растений

Если Вам необходимо приобрести хвойные растения, но не получается найти надежного продавца, то предлагаем обратить внимание на наш питомник. Мы выращиваем такие деревья, как

Туи

Довольно популярный экземпляр, используемый для декорирования садов. Кроме того, из этого дерева выполняются различные предметы мебели (столы, стулья, шкафы), в народной медицине, а также для добычи мягкой смолы.

Туи очень красивые, независимо от их вида. Например, карликовое деревце, которое вырастает не более, чем на 35 сантиметров или же крупное растение, достигающее 70 метров высоту.

Это идеальный вариант для озеленения территории или создания ландшафта.

Можжевельники

Чаще всего это дерево применяется в медицинских целях, хотя в ландшафтном дизайне ему также находят широкое применение. Одной из особенностей считается ярковыраженный хвойный запах.

Разнообразие видов поражает. В зависимости от вида может отличаться крона можжевельника, цвет хвоинок и габариты растения. Можжевельник обыкновенный наиболее популярен у садоводов, нежели другие представители семейства.

Лиственницы

Растение обладает плотной древисиной, которую применяют в создании мебели. В отличие от других хвойных зимой сбрасывает иглы.

Материал, получаемый с лиственниц, плотный, устойчивый к воде, а также служит очень долгий срок. Сравнить по своим свойствам можно с дубом, который известен своей стойкостью.
Бзеусловно, никто не запрещал создавать прекрасные пейзажи с этим растением.

Тсуги

Всего имеется 7 видов растения, самый популярный вид - "канадская". Прекрасно выглядит в тени и полутени, позволяя создать симпатичный растительный пейзаж.

"Водопад" или "каскад" - так называют тсуги. Действительно, дерево растёт ступенчато, что можно отлично обыграть в своём саду.

Ели

Часто можно увидеть это дерево гуляя по улицам, но представляли ли Вы эти растения в композиции? В некоторых парках и скверах составляются красивые пейзажи, используя ели.
Кроме создания ландшафта из древисины создают музыкальные инструменты, мебель, а также легко находят применение в промышленности.

Конечно, существует не только ель обыкновенная, ведь сортов довольно много. Другие виды также используются в посадках, причём создаются невероятно красивые композиции.

Кипарисовики

Также "любимчики" садоводов. Не редко замечаются в разных посадках, но в отличие от других хвойных - эти растения прихотливы. Они не переносят морозы, исключительно мягкую зиму. Несмотря на это особого ухода не требуют, поэтому часто выращиваются в парках и скверах.

Растет кипарисовик очень медленно, но ради особой серо-голубой окраски можно проявить терпение. Как раз-таки такой цвет хвоинок привлекает множество людей.

Метасеквойи

Дерево "дышит" древностью и старостью, так как росло ещё до Нашей Эры.
Сейчас растение украшает множество участков своими раскидистыми ветвями.

Прихотливы в уходе, но проявляют стойкость в морозы и холода, что отлично подходит в северных районах страны.

Сосны

Реже высаживают как декор, но часто применяют из-за лечебных свойств. Сосна пригодна для всего, начиная от настоек, заканчивая пластырями.

Озеленяют как медицинские центры, санатории, детские сады и школы, так и обыкновенные парки и улицы. Аромат считается лечебным, а красота растения позволяет его использовать в композициях.

Пихты

Пихта - вечнозелёное хвойное дерево. Выделяется приятным лечебным запахом, из-за которого часто высаживают у больниц, санаториев, медицинских центров.

Выведено 9 разнообразных видов, но некоторые совершенно не подходят для озеленения участка с целью декорирования.

Тисы

Разнообразные виды этого дерева дают возможность составлять интересные посадки.
Дизайнеры всегда предлагают добавить тис в ландшафт и не зря, ведь даже карликовые растения помогут создать симпатичный дизайн.


Однако, важно работать с этим деревом осторожно, так как для человека и домашних животных может стать ядовитым.
Древесина обладает антибактериальными свойствами, однако злоупотреблять этим свойством не стоит.

Цены, а также номера телефонов указаны на сайте. Мы оказываем услуги ландшафтного дизайна, поэтому Вы всегда можете доверить свой участок нам!