Ялівець китайський Курівао Голд (Juniperus chinensis Kuriwao Gold)

450,00
грн.
Ялівець китайський Kурівао Голд (Juniperus chinensis Kuriwao Gold)
Форма: Сильнорослий хвойний чагарник з ажурною широкою, часто асиметричною кроною.
Розмір: Висота 1,5-2,0 і ширина крони до 2,0 м в 10 років. Дорослі екземпляри досягають висоти 2,0-3,0 м.
Хвоя: Луската, жовто-зелена. Молоді прирости золотистого кольору. Річний приріст до 15-20 см.
Світло: Сонце, півтінь. У тіні забарвлення хвої більш зелене. Навесні може страждати від сонячних опіків.
Грунт: Невимогливий до родючості грунту. Віддає перевагу помірно вологим, супіщаним грунтам з кислою або лужною реакцією.
Особливості: Застосовується для кам'янистих садів, рокаріїв, терас, композицій з чагарниками і багаторічниками, для створення бонсаїв.
Морозостійкість: Зона 4.

Можжевельник китайский Kуривао Голд (Juniperus chinensis Kuriwao Gold)
Форма Сильнорослый хвойный кустарник с ажурной широкой, часто асимметричной кроной.
Размер Высота 1,5-2,0 и ширина кроны до 2,0 м в 10 лет. Взрослые экземпляры достигают высоты 2,0-3,0 м.
Хвоя Чешуйчатая, желто-зеленая. Молодые приросты золотистого цвета. Годовой прирост до 15-20 см.
Свет Солнце, полутень. В тени окраска хвои более зеленая. Весной может страдать от солнечных ожогов.
Почва Нетребователен к плодородию почвы. Предпочитает умеренно влажные, супесчаные почвы с кислой или щелочной реакцией.
Особенности Применяется для каменистых садов, рокариев, террас, композиций с кустарниками и многолетними травянистыми, для создания бонсай.
Морозостойкость Зона 4.