Ялівець віргінський Грей Оул (Juniperus virginiana Grey Owl)

Ялівець віргінський Грей Оул (Juniperus virginiana Grey Owl)
Форма: Розкидистий чагарник з потужним зростанням, що опускаються на землю пагони вкорінюються, швидко просуваючись уперед.
Розмір: В 10 років досягає 1м. висоти і 2-2.5м. в діаметрі.
Хвоя: Луската, всередині крони голчаста, сіро-блакитна, довжиною 0,5-0,7 см.
Плоди: Численні темно-сині, майже чорні, кулясті шишкоягоди до 6 мм в діаметрі, красиво виділяються на тлі хвої.
Світло: Светолюбивий, але виносить невелике затінення.
Коріння: Глибокі і досить розгалужені.
Грунт: Маловимогливий до родючості грунту, краще росте на суппісчаних.
Особливості: Добре розвивається в умовах міста. Застосовується для зміцнення схилів, для вирощування в контейнерах, для великих кам'янистих садів. Використовується для декорування схилів і як грунтовкривного виду, при оформленні альпійських гірок.
Морозостійкість: Зона 4

Можжевельник виргинский Грей Оул (Juniperus virginiana Grey Owl)
Форма Разложистый кустарник с мощным ростом, опускающиеся на землю побеги укореняются, быстро продвигаясь вперёд.
Размер В 10 лет достигает 1м. высоты и 2-2.5м. в диаметре.
Хвоя Чешуйчатая, внутри кроны игольчатая, серо-голубая, длиной 0,5-0,7 см.
Плоды Многочисленные темно-синие, почти черные, шаровидные шишкоягоды до 6 мм в диаметре, красиво выделяющиеся на фоне хвои.
Свет Светолюбив, но выносит небольшое затенение.
Корни Глубокие и достаточно разветвленные.
Почва Малотребователен к плодородию почвы, лучше растет на супесчанных.
Особенности Хорошо развивается в условиях города.Применяется для укрепления склонов, для выращивания в контейнерах, для больших каменистых садов. Используется для декорирования откосов и в качестве почвопокровного вида, при оформлении альпийских горок.
Морозостойкость Зона 4