Ялина колюча Олденбург (Picea pungens Oldenburg)

4500,00
грн.
Ялина колюча Олденбург (Picea pungens Oldenburg)
Форма: Дерево із симетричною, конусоподібною кроною, прямим стовбуром, що йде до самої вершини.
Розмір: доростає до 10-15м у висоту і 5-8 в ширину.
Хвоя: Голчаста, дуже сильна, чотиригранна, підкреслено піднесена, блакитно - сталева з сильним восковим нальотом. Навколо пагонів розташована рівномірно.
Плоди: Шишки великі 3-8см, пухкі, циліндричні подовжені або яйцевидної форми. Молоді шишки зелено-пурпурного кольору, в міру дозрівання перетворюються в світло-бурі.
Світло: Світлолюбна. У тіні втрачає блакитне забарвлення хвої.
Грунт: Не вимоглива до грунтів. Зростає на всіх помірно сухих, свіжих грунтах, від кислих до лужних. Віддає перевагу добре дренованим супіщаним грунтам. Переносить тимчасове, надмірне зволоження.
Особливості: Стійка до забруднення повітря. Добре переносить міське середовище. Вітростійка. Завдяки низькоспущеним гілкам здатна скидати з крони величезні маси снігу, . Має високу фітонцидні.
Морозостійкість: 4 кліматична зона.

Ель колючая Олденбург (Picea pungens Oldenburg)
Форма Дерево с симметричной, конусовидной кроной, прямым стволом, идущим до самой вершины.
Размер Дорастает до 10-15м в высоту и 5-8 в ширину.
Хвоя Игольчатая, очень сильная, четырехгранная, подчеркнуто приподнятая, голубовато – стальная с сильным восковым налетом. Вокруг побега расположена равномерно.
Плоды Шишки крупные 3-8см, рыхлые, цилиндрически удлинённые или яйцевидной формы. Молодые шишки зелёно-пурпурного цвета, по мере созревания превращаются в светло-бурые.
Свет Светолюбива. В тени теряет голубую окраску хвои.
Почва Не требовательна к почвам. Растет на всех умеренно сухих, свежих почвах, от кислых до щелочных. Предпочитает хорошо дренированные супесчаные почвы. Переносит временное, избыточное увлажнение. Засухоустойчива.
Особенности Устойчива к загрязнению воздуха. Хорошо переносит городскую среду. Ветроустойчива. Благодаря ниспускающимся ветвям способна сбрасывать с кроны громадные массы снега, способные опустить многие сорта декоративных ухоженных елей. Обладает высокой фитонцидностью.
Морозостойкость 4 климатическая зона