Ялина сербська Карел (Picea omorica Karel)

680,00
грн.
Ялина сербська Карел (Picea omorica Karel)
Форма: Крона густа, щільна, округло-яйцевидна з невеликим гнездовідним поглибленням в центрі.
Розмір: Висотою до 0.8 м, шириною до 1-1.2 м.
Хвоя: Пагони которкі, жорсткі. Хвоя зігнута з чітко зазначеними сріблястою нижньою стороною. Тональність молодого приросту відрізняється від забарвлення старих пагонів незначно.
Світло: Любить сонячне місце розташування, але непогано розвивається при легкому затіненні.
Коріння: Коренева система поверхнева, чутлива до ущільнення і затоплення.
Грунт: Вимоги до грунту середні.
Особливості: Стійка до міських умов, добре переносить забруднення і задимлення повітря. Любить сонячне місце розташування, але непогано розвивається при легкому затіненні.
Морозостійкість: Зона 5а.

Ель сербская Карел (Picea omorica Karel)
Форма Крона густая, плотная, округло-яйцевидная с небольшим гнездовидным углублением в центре.
Размер Высотой до 0.8 м, шириной до 1-1.2 м.
Хвоя Побеги которкие, жесткие. Хвоя согнутая с четко отмеченой серебристой нижней стороной. 
Тональность молодого прироста отличается от окраски старых побегов незначительно.

Свет Любит солнечное местоположение, но неплохо развивается при легком затенении.
Корни Корневая система поверхностная, чувствительна к уплотнению и затоплению.
Почва Требования к почве средние.
Особенности Устойчива к городским условиям, хорошо переносит загрязнение и задымление воздуха.
Любит солнечное местоположение, но неплохо развивается при легком затенении.

Морозостойкость Зона 5а.