Ялівець середній Олд Голд (Juniperus media Old Gold)

125,00
грн.
Ялівець середній Олд Голд (Juniperus рfitzeriana Old Gold)
Форма: Чагарник з прогнозованою ефектною компактною кроною і низькими розлогими густим гіллям.
Розмір: В 10-річному віці рослина досягає висоти 0,5 м і ширини 1 м. Річний приріст у висоту - 5 см, в ширину - 15 см.
Хвоя: Хвоя чешуйчато-голчаста, чудесного золотисто-жовтого кольору. Молоді пагони жовті.
Плоди: Красиві фіолетово-коричневі шишки густо покривають ялівець, надаючи йому чудовий вид.
Світло: Светолюбивий. Тіневиносливий, але вирощувати краще тільки на сонячних місцях.
Коріння: Досить розгалужена, широко розростається.
Грунт: Вимоги до грунту і вологи невисокі. Щоб уникнути підмочування нижніх гілок, слід садити в місцях, де виключений застій вологи. Рекомендується регулярне внесення добрив.
Особливості Зимує під снігом, стійкий в міських умовах. Ідеально підходить для невеликих і середніх ділянок в одиночних і групових посадках, на кам'янистих скельних гірках, схилах, біля парканів як потужний колірної акцент від строкато-салатового в тіні до яскраво-жовтого на сонці.
Морозостійкість: Зона 5а

Можжевельник средний  Олд Голд  (Juniperus рfitzeriana Old Gold)
Форма Кустарник с прогнозируемой эффектной компактной кроной и низкими раскидистыми густыми ветвями.
Размер В 10-летнем возрасте растение достигает высоты 0,5 м и ширины 1 м. Годовой прирост в высоту  - 5 см, в ширину  - 15 см.
Хвоя Хвоя  чешуйчато-игольчатая, чудесного золотисто-желтого цвета. Молодые побеги желтые.
Плоды Красивые фиолетово-коричневые шишки густо покрывают можжевельник, придавая ему чудный вид.
Свет Светолюбив. Теневынослив, но выращивать лучше только на солнечных местах.
Корни Достаточно разветвленная, широко разрастается.
Почва Требования к почве и влаге не высокие. Чтобы избежать подмокания нижних ветвей, следует сажать в местах, где исключен застой влаги. Рекомендуется регулярное внесение удобрений.
Особенности Зимует под снегом, устойчив в городских условиях.Идеально подходит для небольших и средних участков в одиночных и групповых посадках, на каменистых скальных горках, склонах, возле заборов как мощный цветовой акцент от пёстро-салатового в тени до ярко-желтого на солнце.
Морозостойкость Зона 5а