Ялина колюча Біалобок (Picea pungens Bialobok)

4500,00
грн.
Ялина колюча Біалобок (Picea pungens Bialobok)
Форма: На початку росту крона напісферична, без чітко вираженого стовбура. Форма крони може бути конусоподібною, шірококонусовидною або нерегулярною (асиметричною).
Розмір: Досягає висоти 2 м і 1 м в діаметрі в 10 років. Пізніше досягає висоти 3-5 м і до 3 м в діаметрі.
Хвоя: Хвоя товста, жорстка, колюча, до 3 см завдовжки, за кольором - сріблясто-блакитна, ранньою весною на молодих приростах кремово-жовта протягом декількох тижнів.
Плоди: Чоловічі буро-коричневі, жіночі - червоні, при дозріванні зелені, а потім бурі, довжиною 5 - 10 см.
Світло: Тіневинослива, однак при хорошому освітленні, забарвлення хвої буде яскравіше.
Грунт: Віддає перевагу добре дренированому кислому суглиннку або супіщаному грунту з кислою і слабокислою реакцією.
Особливості: Повільно зростаючий сорт, який особливо декоративний навесні за рахунок неповторного поєднання кремово-жовтого забарвлення молодих пагонів з блакитною тогорічною хвоєю.
Морозостійкість: Зимостійка, кліматична зона 4

Ель колючая Биалобок (Picea pungens Bialobok)
Форма В начале роста крона полусферическая, без четко выраженного ствола. Форма кроны может быть конусовидной, ширококонусовидной или нерегулярной (асимметричной).
Размер Достигает высоты 2 м и 1 м в диаметре в 10 лет. Позднее достигает высоты 3-5 м и до 3 м в диаметре.
Хвоя Хвоя толстая, жесткая, колючая, до 3 см длиной, по цвету - серебристо-голубая, ранней весной на молодых приростах кремово-желтая в течение нескольких недель.
Плоды Мужские буровато-коричневые, женские - красные, при созревании зеленые, а затем буреющие, длиной 5 - 10 см.
Свет Теневынослива, однако при хорошем освещении, окраска хвои будет ярче.
Почва Предпочитает хорошо дренированную кислую суглинистую или супесчаную почву с кислой и слабокислой реакцией.
Особенности Медленно растущий сорт, который особенно декоративен весной за счет неповторимого сочетания кремово-желтой окраски молодых побегов с голубой прошлогодней хвоей.
Морозостойкость Зимостойка, климатическая зона 4