Ялина звичайна Нідіформіс (Picea abies Nidiformis)

2500,00
грн.
Ялина звичайна Нідіформіс (Picea abies Nidiformis)
Форма: Карликовий, густий, гніздовидний чагарник, у молодих рослин характерне поглиблення по середині.
Розмір: У віці 10 років досягає 0.4м. висоти при діаметрі 1м.
Хвоя: Хвоя коротка, світло-зеленого кольору.
Світло: Світолюбива, теневинослиава.
Коріння: Коренева система поверхнева, чутлива до ущільнення і затоплення.
Грунт: Вимога до грунту і вологи середня.
Особливості: Дуже ефектна для низьких бордюрів, в невеликих груп, створюваних на газонах і скельних садах. Для невеликих присадибних ділянок, для вирощування в контейнерах.
Морозостійкість: Зона 4.

Ель обыкновенная Нидиформис (Picea abies Nidiformis)
Форма Карликовый, густой, гнездовидный кустарник, у молодых растений характерное углубление по середине.
Размер В возврасте 10 лет достигает 0.4м. высоты при диаметре 1м.
Хвоя Хвоя короткая, светло-зеленого цвета.
Свет Светолюбив, теневынослив.
Корни Корневая система поверхностная, чувствительна к уплотнению и затоплению.
Почва Требование к почве и влаге средняя.
Особенности Очень эффектна для низких бордюров, в небольших группах, создаваемых на газонах и скальных садах. Для небольших преусадебных участков, для выращивания в контейнерах.
Морозостойкость Зона 4